Ausstellung "Innere Lebensfreude" 26.06.-30.09.2021